Cercetare

Actvitatea ştiinţifică a Catedrei Limbi Moderne are următoarele direcţii:

  1. Terminologie medicală şi limbaj de specialitate în contextul didacticii moderne.
  2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în domeniul specializat.
  3. Elaborarea strategiilor de evaluare adaptate domeniului specializat.
  4. Sinonimia medicală, expresiile frazeologice în medicină.

Teze de doctorat în lucru:

  1. Daniela Eşanu-Dumnazev – Dezvoltarea competenţelor comunicative la studenţii medicinişti.
  2. Ala David – Textul medical din perspectiva argumentării.
  3. Felicia Şvedov – Argoul – sistem semantico-semiotic al francezei contemporane.