Publications

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2008

Travaux métodico – didactiques:

 1. Bejenaru Galina. Gafton Loreta. Dicţionar de sinonime al limbii franceze. Chişinău: 2008, ed. Tipografia centrală, 400 pag.

 

Articles publiés dans les revues nationales

 

 1. David, Ala. Lupu, Larisa. Principes methodologiques et difficultes dans l’enseignement du français de specialite aux etudiants en medecine. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 235-239.
 2. Doronin, Natalia. Procedeele de formare a termenilor medicali în limba engleză. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 231-235.
 3. Lupu, Larisa. Chiriac, Argentina. Mincu, Eugenia. Probleme de terminologie medicală. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 224-227.
 4. Panciuc, Liliana. Vocabulary enriching – a factor that contributes to the improvement of the speech fluency. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 242-245.
 5. Ţurcan, Natalia. Cinquain-ul tehnică de sistematizare a cunoştinţelor. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 227-231.
 6. Ţurcan, Natalia. Limba Română şi terminologie medicală în cheia programului tehnici de lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice (LSDLC). Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 239-242

 

Articles publiés dans les revues d’importance internationale:

 1. Chiriac, Argentina. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. La conceptualisation de l’education interculturelle dans l’enseignement superieur. Chişinău: september 2008, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 86.
 2. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Afixoidarea – subdiviziune a compunerii în mecanismul de formare a cuvintelor. Studia universitatis, p. 69-71.
 3. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Neologia lexicală şi terminologia medicală. Curierul medical, Chiţinău 2008, nr. 1, p. 39-41.
 4. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Chiriac, Argentina.Variations semantiques contextuelles des termes medicaux. Chişinău: september 2008, Celsius Publishing House ISSN 0041-6940, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 89.
 5. Mincu, Eugenia. Lupu, Larisa, Chiriac, Argentina. Elements savants greco-latins dans le mecanisme de formation de la terminologie medicale. Archives of the Balkan Medical Union. Chişinău: september 2008, Celsius Publishing House ISSN 0041-6940, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 87.

 

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2009

Travaux métodico – didactiques:

 1. Mincu Eugenia, Lupu Larisa.. Mic dicţionar de elemente terminologice. Ghid terminologic. Chişinău, Centrul Editorial – Poligrafic ,,Medicina’’, 2009, 104 p.

Articles publiés dans les revues nationales.

 1. Cuniţchi – Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa. Frazeologisme somatice cu lexemul ,,œil / ochi / glaz’’ în limbile franceză, română, rusă. În: Anale ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2009, Volumul 2, Ediţia a X-a, p. 443-446.
 2. Voloşciuc Veronica, Costiuc Natalia, Scutelnic Raisa. Metoda conversaţiei euristice în predarea limbii franceze. În: Anale ştiinţifice, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Strategii şi metodologii în instruire şi cercetare, Chişinău 2009, Volumul 1, Ediţia a X-a, p. 36-40.

Autres publications

 1. Lupu Larisa, Mincu Eugenia. In Memoriam. Vasile Melnic ar fi împlinit 75 de ani. În: Curierul Medical, 2009, nr. 4, p. 67.

 

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2010

 

Travaux métodico – didactiques:

 1. BEJENARU G.; GAFTON L. Dicţionar francez de antonime.Ch: Tipografia centrală,

2010, 300 p.

 

Articles publiés dans les revues nationales :

 1. DORONIN N. Tipurile de actvităţi utile şi interesante, folosite şi implementate în procesul de studiu. Anale ştiinţifice,2010
 2. LUPU.L; MINCU E. ;ŢURCAN N.. Metoda ludică- tehnologie didactică eficientă de însuşire a limbilor moderne în cursul universitar. Anale ştiinţifice, Ed.XI-a, V2, 2010, 492-496 p.
 3. Лупу (Абабий) Л. Г., Минку Е. А. ,,Явление лингвистических универсалий в процессе словообразования, аффиксоиды и      аффиксоидация’’. Министерство Обороны Российской Федерации. Актуальные проблемы лингвистики и методики. Mатериалы Международной межвузовской научно-практической конференции. Выпуск 3, Смоленск, апрель 2010, 104-111 c..
 4. MINCU E. ; LUPU L. ; CHIRIAC A. Elemente greco-latine în terminologia medicală. Curierul medical . 2010, nr. 1, 66.
 5. PANCIUC L.; TUMURUC O. Debate-ul o metodă contemporană în dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Anale ştiinţifice, 2010
 6. SCUTELNIC R. ; ŢAPU M.; VOLOŞCIUC V. Dialogul- competenţă complexă lingvistică. Anale ştiinţifice, 2010, 539-541.
 7. TUMURUC O.; PANCIUC L. Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz. Anale ştiinţifice, 2010
 8. ŢURCAN N.; LUPU L.; Gesturi şi mimică- sursă de formare a FS în limbile franceză şi română. Anale ştiinţifice , Ed XI-a, 2010, 496-500 p.
 9. VOLOŞCIUC  V. ; COSTIUC N.; SCUTELNIC R. Implementarea termenilor medicali la orele practice de limbă franceză. Anale ştiinţifice. 2010, 504-508.

 

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2011

 

Manuels:

 1. ABABII-LUPU,L.; CUNIŢCHI-ŢURCAN,N.; AMBROS, A.; DAVID,A.; EŞANU-DUMNAZEV, D. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, I-ière année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. ISBN 978-9975-913-60-7
 2. ABABII-LUPU,L.; CUNIŢCHI-ŢURCAN,N.; DAVID A.; EŞANU-DUMNAZEV,D. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, II-ième année.Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. ISBN 978-9975-913-61-4

Articles publiés dans les revues nationales.

 1. BALMUŞ,T.; PANCIUC,L.; TRINCANU,E.; TUMURUC,O. Importanţa utilizării metodelor interactive în formarea la studenţi a competenţelor comunicative. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,40-43. ISBN 978-9975-913-74-4
 2. SCUTELNIC,R.; VOLOŞCIUC,V.; EŞANU-DUMNAZEV,D.; PANCIUC,L.; TUMURUC,O. TRINCANU,E. Identitatea predării limbii franceze.  Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,46-50. ISBN 978-9975-913-74-4
 3. TRINCANU,E.; BALMUS,T.; PANCIUC,L.; TUMURUC,O.; SCUTELNIC,R. Aspecte metodice în predarea –învăţarea englezei în medicină. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,50-53. ISBN 978-9975-913-74
 4. VOLOŞCIUC,V.; EŞANU-DUMNAZEV,D.; COSTIUC,N.; SCUTELNIC,R., PANCIUC,L. Atelier de lucru-tehnică de învăţare prin colaborare profesor-student. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,30-35. ISBN 978-9975-913-74-4

Articles publiés dans les revues d’importance internationale:

 1.  LUPU-ABABII,L.; MINCU,E. Источники постоянного обновления аффиксоидального инвентаря. Министерство Обороны Российской Федерации. Актуальные проблемы лингвистики и методики. Mатериалы Международной межвузовской научно-практической конференции. Выпуск 4, Смоленск, апрель 2011, 100-103 c..

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2012

Articles publiés dans les revues nationales

 1. CUNIȚCHI-ŢURCAN, N.; LUPU, L. Sinonimia frazeologismelor în limbile franceză și romînă. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,599-601. ISBN 978-9975-918-81-7
 2. DORONIN,N.; ŞIMANSCHI, M.; TUMURUC, O. Tehnica învățării eficiente. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU”.2012,Ed.XIII-a,V2,620-624. ISBN 978-9975-918-81-7
 3. EŞANU-DUMNAZEV, D.; SCUTELNIC, R.; VOLOŞCIUC, V.; PANCIUC, L.; DAVID, A.   Limba franceză versus limba engleză drept limbă de comunicare.   Anale ştiințifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2, 601-603. ISBN 978-9975-918-81-7
 4. SCUTELNIC, R.; EȘANU-DUMNAZEV, D.; PANCIUC, L.; VOLOŞCIUC, V.; DAVID, A. Dispozitivul interactiv TV5Monde în cadrul cursului de limbă franceză. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,611-614. ISBN 978-9975-918-81-7
 5. ȘIMANSCHI, M.; TUMURUC,O.; BALMUȘ, T.; DORONIN N. Secretele mesajelor nonverbale, de la realitate la artă- limbajul corpului. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,614-617. ISBN 978-9975-918-817
 6. ȘIMANSCHI, M.; PANCIUC,L.; TRINCANU,E.; VOLOȘCIUC,V. Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalități de predare. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,617-620. ISBN 978-9975-918-81-7
 7. VOLOȘCIUC,V.; COSTIUC, N.; EȘANU-DUMNAZEV,D.;  PANCIUC,L.; SCUTELNIC, R.; ȘIMANSCHI, M. Lecția – formă de lucru și tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,606-611. ISBN 978-9975-918-81-7
 8. VOLOȘCIUC, V.; BALMUŞ, T. Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,604-606. ISBN 978-9975-918-81-7

Articles publiés dans les revues d’importance internationale

 1. ESANU-DUMNAZEV, D.; MINCU, E. Elements savants greco-latins dans la tridimensionnalite de la la langue. La Francopolyphonie. 2012, Nr.7, V2, 338-242. ISSN 1857-1883

LISTE DES  TRAVAUX PUBLIES  EN  2013

Articles publiés dans les revues nationales

ESANU-DUMNAZEV, D. Semnificatii ale comunicarii didactice. Formarea competentei de invatare la elevi:Materialele Conferintei stiintifico-practice. Chisinau, 2013, 290-67. ISBN 978-9975-76-101-7.

 

Articles publiés dans les revues d’importance internationale

SILISTRARU, N.; ESANU-DUMNAZEV, D. Schimbarea calitativa a educatiei universitare. Public Responsability in education. 5th International Symposium.

Constanta, 2013, 314-217. ISSN 2066-3358.