contacts

Catedra de limbi moderne

bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2012, Chişinău
Moldova

Adresa: Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt 194, Bloc 3, Etaj-2.
telefon de contact: 0 22 205-204