Default Header Image

Cercetare

Actvitatea ştiinţifică a Catedrei Limbi Moderne are următoarele direcţii:

 1. Terminologie medicală şi limbaj de specialitate în contextul didacticii moderne.
 2. Dezvoltarea competenţelor de comunicare orală şi scrisă în domeniul specializat.
 3. Elaborarea strategiilor de evaluare adaptate domeniului specializat.
 4. Sinonimia medicală, expresiile frazeologice în medicină.
 5. Abordarea teoretică a limbajului profesional medical, analiza expresiilor idiomatice în limbajul general și profesional.
 6. Valorificarea reflecției pedagogice în învățămîntul universitar( în studierea l.engleze).
 7. Eficientizarea procesului predării-învățării l.engleze medicale.

Teze de doctorat în lucru:

 1. Viorica Cazac -Eficientizarea materialelor didactice autentice în procesul predării-învățării limbii engleze medicale
 2. Ala David – Textul medical din perspectiva argumentării
 3. Marcela Șimanschi -Formarea limbajului profesional medical în l. engleză prin intermediul sintagmelor terminologice și a expresiilor idiomatice.
 4. Natalia Doronin – Valorificarea reflecției pedagogice în învățămîntul universitar( în studierea l.engleze).

 Teze de doctorat realizate:

Daniela Eșanu-Dumnazev – Formarea competenței de comunicare în limba străină la studenții mediciniști.