contacts

Catedra de limbi moderne

Blocul didactic nr. 3,
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 194A,
mun. Chişinău, MD-2004,
Republica Moldova

Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 194, bl. 3, et. 2.
telefon de contact: 0 22 205-204