Default Header Image

scurt-istoric

Catedra a fost înființată în 1947 cu denumirea – Limbi Străine. Fondatorul și primul șef de catedră a fost conferențiarul V. Eremeev.

Între anii 1957-1966 în fruntea catedrei s-a aflat S. Smirnov, pedagog emerit.

Din 1966 până în 1997, catedra a fost condusă de B. Danilov, doctor în filologie, care a îmbinat armonios procesul instructiv cu cel educativ. A fost inițiatorul implementării metodelor de programare și testare, a activizat lucrul științific al studenților, a organizat conferințe științifice în limba engleză, franceză şi germană.

În 1974 Catedra de limbi străine a fost restructurată în două subdiviziuni independente: cea de limbi străine și Catedra de latină și limbi materne. La constituirea celei din urmă a contribuit regretatul M. Păun, personalitate cu cunoștințe lingvistice enciclopedice, care a condus catedra în perioada anilor 1973-1986.

În 1997 are loc o nouă schimbare: Catedra de limbi străine se transformă în limbi moderne. Din acest an și până în anul 2010 funcția de șef de catedră o deține L. Lupu, doctor în filologie, profesor universitar, Om Emerit. Profesorul Larisa Lupu a acordat o atenție deosebită modificării, perfecționării și ameliorării procesului de instruire și educație, implementării metodelor inovatorii de predare. 

Din 2010 Catedra de limbi moderne este condusă de Daniela Eșanu-Dumnazev, dr. șt. ped., conf. univ.

Catedra de limbi moderne şi-a definit orientarea în pregătirea viitorilor medici, cunoscători de limbi moderne și terminologie medicală.