Default Header Image

Publicaţii

LISTA  LUCRĂRILOR PUBLICATE  IN  2008

 Lucrări metodico – didactice:

 1. Bejenaru Galina. Gafton Loreta. Dicţionar de sinonime al limbii franceze. Chişinău: 2008, ed. Tipografia centrală, 400 pag.

Articole în reviste naţionale:

 1. David, Ala. Lupu, Larisa. Principes methodologiques et difficultes dans l’enseignement du français de specialite aux etudiants en medecine. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 235-239.
 2. Doronin, Natalia. Procedeele de formare a termenilor medicali în limba engleză. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 231-235.
 3. Lupu, Larisa. Chiriac, Argentina. Mincu, Eugenia. Probleme de terminologie medicală. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 224-227.
 4. Panciuc, Liliana. Vocabulary enriching – a factor that contributes to the improvement of the speech fluency. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 242-245.
 5. Ţurcan, Natalia. Cinquain-ul tehnică de sistematizare a cunoştinţelor. Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 227-231.
 6. Ţurcan, Natalia. Limba Română şi terminologie medicală în cheia programului tehnici de lectură şi scriere pentru dezvoltarea gîndirii critice (LSDLC). Anale Ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2008, Volumul 2, Ediţia a IX-a, p. 239-242

Articole în reviste de circulaţie internaţională:

 1. Chiriac, Argentina. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. La conceptualisation de l’education interculturelle dans l’enseignement superieur. Chişinău: september 2008, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 86.
 2. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Afixoidarea – subdiviziune a compunerii în mecanismul de formare a cuvintelor. Studia universitatis, p. 69-71.
 3. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Neologia lexicală şi terminologia medicală. Curierul medical, Chiţinău 2008, nr. 1, p. 39-41.
 4. Lupu, Larisa. Mincu, Eugenia. Chiriac, Argentina.Variations semantiques contextuelles des termes medicaux. Chişinău: september 2008, Celsius Publishing House ISSN 0041-6940, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 89.
 5. Mincu, Eugenia. Lupu, Larisa, Chiriac, Argentina. Elements savants greco-latins dans le mecanisme de formation de la terminologie medicale. Archives of the Balkan Medical Union. Chişinău: september 2008, Celsius Publishing House ISSN 0041-6940, Archives of the Balkan Medical Union, vol. 2, no. 3, p. 87.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN  2009

Lucrări metodico-didactice:

 1. Mincu Eugenia, Lupu Larisa.. Mic dicţionar de elemente terminologice. Ghid terminologic. Chişinău, Centrul Editorial – Poligrafic ,,Medicina’’, 2009, 104 p.

Articole în reviste naţionale recenzate:

 1. Cuniţchi – Ţurcan Nadejda, Lupu Larisa. Frazeologisme somatice cu lexemul ,,œil / ochi / glaz’’ în limbile franceză, română, rusă. În: Anale ştiinţifice, Probleme actuale de sănătate publică şi management, Chişinău 2009, Volumul 2, Ediţia a X-a, p. 443-446.
 2. Voloşciuc Veronica, Costiuc Natalia, Scutelnic Raisa. Metoda conversaţiei euristice în predarea limbii franceze. În: Anale ştiinţifice, Probleme medico-biologice şi farmaceutice. Strategii şi metodologii în instruire şi cercetare, Chişinău 2009, Volumul 1, Ediţia a X-a, p. 36-40.

Alte publicaţii:

 1. Lupu Larisa, Mincu Eugenia. In Memoriam. Vasile Melnic ar fi împlinit 75 de ani. În: Curierul Medical, 2009, nr. 4, p. 67.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN 2010

Lucrări metodico-didactice:

 1. BEJENARU G.; GAFTON L. Dicţionar francez de antonime. Ch: Tipografia centrală,2010, 300 p.

Articole din reviste naţionale:

 1. DORONIN N. Tipurile de actvităţi utile şi interesante, folosite şi implementate în procesul de studiu. Anale ştiinţifice,2010
 2. LUPU.L; MINCU E. ;ŢURCAN N.. Metoda ludică- tehnologie didactică eficientă de însuşire a limbilor moderne în cursul universitar. Anale ştiinţifice, Ed.XI-a, V2, 2010, 492-496 p.
 3. Лупу (Абабий) Л. Г., Минку Е. А. ,,Явление лингвистических универсалий в процессе словообразования, аффиксоиды и      аффиксоидация’’. Министерство Обороны Российской Федерации. Актуальные проблемы лингвистики и методики. Mатериалы Международной межвузовской научно-практической конференции. Выпуск 3, Смоленск, апрель 2010, 104-111 c..
 4. MINCU E. ; LUPU L. ; CHIRIAC A. Elemente greco-latine în terminologia medicală. Curierul medical . 2010, nr. 1, 66.
 5. PANCIUC L.; TUMURUC O. Debate-ul o metodă contemporană în dezvoltarea abilităţilor de comunicare. Anale ştiinţifice, 2010
 6. SCUTELNIC R. ; ŢAPU M.; VOLOŞCIUC V. Dialogul- competenţă complexă lingvistică. Anale ştiinţifice, 2010, 539-541.
 7. TUMURUC O.; PANCIUC L. Diversificarea orelor de limbă engleză prin utilizarea studiului de caz. Anale ştiinţifice, 2010
 8. ŢURCAN N.; LUPU L.; Gesturi şi mimică- sursă de formare a FS în limbile franceză şi română. Anale ştiinţifice , Ed XI-a, 2010, 496-500 p.
 9. VOLOŞCIUC  V. ; COSTIUC N.; SCUTELNIC R. Implementarea termenilor medicali la orele practice de limbă franceză. Anale ştiinţifice. 2010, 504-508.

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN 2011

Manuale:

 1. ABABII-LUPU,L.; CUNIŢCHI-ŢURCAN,N.; AMBROS, A.; DAVID,A.; EŞANU-DUMNAZEV, D. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, I-ière année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. ISBN 978-9975-913-60-7
 2. ABABII-LUPU,L.; CUNIŢCHI-ŢURCAN,N.; DAVID A.; EŞANU-DUMNAZEV,D. Manuel de français pour les étudiants en stomatologie, II-ième année. Ch.: Centrul Editorial Poligrafic Medicina al USMF, 2011. 209 p. ISBN 978-9975-913-61-4

Articole în reviste naţionale: 

 1. BALMUŞ,T.; PANCIUC,L.; TRINCANU,E.; TUMURUC,O. Importanţa utilizării metodelor interactive în formarea la studenţi a competenţelor comunicative. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,40-43. ISBN 978-9975-913-74-4
 2. SCUTELNIC,R.; VOLOŞCIUC,V.; EŞANU-DUMNAZEV,D.; PANCIUC,L.; TUMURUC,O. TRINCANU,E. Identitatea predării limbii franceze.  Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,46-50. ISBN 978-9975-913-74-4
 3. TRINCANU,E.; BALMUS,T.; PANCIUC,L.; TUMURUC,O.; SCUTELNIC,R. Aspecte metodice în predarea –învăţarea englezei în medicină. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,50-53. ISBN 978-9975-913-74
 4. VOLOŞCIUC,V.; EŞANU-DUMNAZEV,D.; COSTIUC,N.; SCUTELNIC,R., PANCIUC,L. Atelier de lucru-tehnică de învăţare prin colaborare profesor-student. Anale ştiinţifice ale USMF’’N.TESTEMIŢANU’’. 2011,Ed.XII-a,V1,30-35. ISBN 978-9975-913-74-4

Articole în reviste internaţionale:

 1. LUPU-ABABII,L.; MINCU,E. Источники постоянного обновления аффиксоидального инвентаря. Министерство Обороны Российской Федерации. Актуальные проблемы лингвистики и методики. Mатериалы Международной межвузовской научно-практической конференции. Выпуск 4, Смоленск, апрель 2011, 100-103 c..

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN 2012

Articole în reviste naţionale: 

 1. CUNIȚCHI-ŢURCAN, N.; LUPU, L. Sinonimia frazeologismelor în limbile franceză și romînă. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,599-601. ISBN 978-9975-918-81-7
 2. DORONIN,N.; ŞIMANSCHI, M.; TUMURUC, O. Tehnica învățării eficiente. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU”.2012,Ed.XIII-a,V2,620-624. ISBN 978-9975-918-81-7
 3. EŞANU-DUMNAZEV, D.; SCUTELNIC, R.; VOLOŞCIUC, V.; PANCIUC, L.; DAVID, A.   Limba franceză versus limba engleză drept limbă de comunicare.   Anale ştiințifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2, 601-603. ISBN 978-9975-918-81-7
 1. SCUTELNIC, R.; EȘANU-DUMNAZEV, D.; PANCIUC, L.; VOLOŞCIUC, V.; DAVID, A. Dispozitivul interactiv TV5Monde în cadrul cursului de limbă franceză. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,611-614. ISBN 978-9975-918-81-7
 2. ȘIMANSCHI, M.; TUMURUC,O.; BALMUȘ, T.; DORONIN N. Secretele mesajelor nonverbale, de la realitate la artă- limbajul corpului. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,614-617. ISBN 978-9975-918-817
 3. ȘIMANSCHI, M.; PANCIUC,L.; TRINCANU,E.; VOLOȘCIUC,V. Tehnici de realizare a testelor în limba engleză. Modalități de predare. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,617-620. ISBN 978-9975-918-81-7
 4. VOLOȘCIUC,V.; COSTIUC, N.; EȘANU-DUMNAZEV,D.;  PANCIUC,L.; SCUTELNIC, R.; ȘIMANSCHI, M. Lecția – formă de lucru și tipurile ei în procesul de predare a unei limbi moderne. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,606-611. ISBN 978-9975-918-81-7
 5. VOLOȘCIUC, V.; BALMUŞ, T. Managementul eficient al comunicării în cadrul orelor de limbă engleză. Anale științifice ale USMF’’N.TESTEMIȚANU’’. 2012,Ed.XIII-a,V2,604-606. ISBN 978-9975-918-81-7

Articole in reviste internationale:

 1. ESANU-DUMNAZEV, D.; MINCU, E. Elements savants greco-latins dans la tridimensionnalite de la la langue. La Francopolyphonie. 2012, Nr.7, V2, 338-242. ISSN 1857-1883

LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE ÎN 2013

Articole în reviste naţionale: 

 1. ESANU-DUMNAZEV, D. Semnificatii ale comunicarii didactice. Formarea competentei de invatare la elevi:Materialele Conferintei stiintifico-practice. Chisinau, 2013, 290-67. ISBN 978-9975-76-101-7.

Articole in reviste internationale:

 1. SILISTRARU, N.; ESANU-DUMNAZEV, D. Schimbarea calitativa a educatiei universitare. Public Responsability in education. 5th International Symposium. Constanta, 2013, 314-217. ISSN 2066-3358.

   LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE  ÎN 2014

Manual: 

1. COIUG, A.:SOPHY LE GALI., ESANU-DUMNAZEV, D., DAVID,A. Manual de limba franceză pentru științe și specialități de sănătate. Cluj.:2014, 250 p. ISBN 978-973-693-561-9

Articole in reviste internationale:

 1. EȘANU-DUMNAZEV, D. Învățarea interactiv-creativă universitară. În:Responsabilitatea publică în educație. Constanța: 2014 (Simposium), p. 99 ISSN. 2066-3358. Constanța
 2. CHIRIAC, A.: PANCIUC, L., Contribuția valorilor interculturale la realizarea proiectului instituțional din cadrul USMF ” N.TESTEMIȚANU”. În: Comparativism, identitate, comunicare. Craiova.: 2014. 

    Lista publicaţiilor  în anul 2015

Rezumate (teze) ale comunicărilor la congrese naţionale:

1. DAVID, A. Repere privind identitatea tipologică a textului medical. În: Epoca marilor deschideri: rolul limbilor şi a literaturilor în societatea pluralistă. Chişinău.: 2015 (Colocviu internaţional), p. 50-54 CEP USM.

Rezumate (teze) ale comunicărilor la congrese internaţionale:

1.CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Contribuţia valorilor interculturale la realizarea proiectului instituţional din cadrul USMF ,,N.Testemițanu’’. În: Comparativism, identitate, comunicare. Craiova.: 2015, p. 20 ISBN 978-606-14-0929-7.

2. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L.Teaching through cross-cultural competent approach. În: World Congress on Education. Dublin, Ireland.: 2015, p. 47 ISBN 978-1-908320-59-9.

3. CHIRIAC, A.; PANCIUC, L. Intercultural Education – Objectives, values and perspectives. În: New Perspectives of Science Education, 4th Edition. Florence, Italy.: 2015 (International conference), p. 128 ISSN. 2420-9732.

  Lista publicaţiilor  în anul 2016

LISTA LUCRĂRILOR APĂRUTE ÎN EDITURI STRĂINE

1. CAZAC V.; ȘIMANSCHI M.; MAXIAN L.; SCUTELNIC R. Modern use of Communicative Teaching Approach in Medical English, В: VІІ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ». Россия, Санкт-Петербург, 2016, стр. 102-106, ISSN: 2218-2268.

LISTA ARTICOLELOR ȘTIINȚIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ȚARĂ

 1. Cazac  V.  Intercultural Approach to Teaching Medical English, Colloque international LA FRANCOPOLYPHONIE XIe édition MULTILINGUISME, CONTRASTIVITÉ ET COMMUNICATION INTERCULTURELLE,  Chişinău, R. Moldova ULIM, 25-26 martie,  2016, Intertext,  p. 203-211 ,ISSN1857-3711 .
 2. Cazac V.; Șimanschi M. Qualitative Methods for Group Work Assessment, Meta Magazine Vol.2,No 1,March 2016,  p. 9-15,ISNN 2345-1602

LISTA ARTICOLELOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ÎN CULEGERI

1. Cazac V. ; Șimanschi M.  Effective Authentic Materials for teaching Healthcare Issues, META International Conference for EFL Teachers, Chisinau 2016 , April the 2nd –April the 3rd, p.57-65 ,ISBN978-9975-56-315-4.

      Lista publicaţiilor  în anul 2017

 1. CAZAC, V., TUMURUC, O., PANCIUC, L. DESIGNING TASK-BASED LEARNING ACTIVITIES FOR MEDICAL STUDENTS , XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ», 04 февраля, 2017, УДК 082,ББК 94.3
 2. CAZAC V., SCUTELNIC  R., MAXIAN L.; EFFECTIVE WAYS OF  TEACHING AUTHENTIC VIDEO MATERIALS TO MEDICAL STUDENTS , Сolloquium-journal №8, Warszawa, Polska,  2017, p.125, ISSN 2520-699             

Lista lucrărilor științifice publicate în 2018

1. CAZAC V., Exploiting Audio-Visuals materials in teaching Medical English, Conferinta Internationala USEM, Universitatea din Danubius “Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene”, 4 mai, 2018, p. 208

2. CAZAC V., PRACTICAL STRATEGIES FOR IMPROVING COMMUNICATION SKILLS IN ESL MEDICAL STUDENTS, 5th  International Conference, META, 7-8, May 2018, p.67

3. SIMANSCHI M., CLIȘEE VERSUS STEREOTIPURI, LOGICILE ȘI MECANISMELE DE MODELARE A LIMBAJULUI MEDICAL-COMUNICATIV CENTRAT PE ASPECTE MITOLOGICE, Conferinta Internationala USEM, Universitatea din Danubius “Promovarea valorilor sociale în contextul integrării europene”, 4 mai, 2018, p. 426

4. SIMANSCHI M., CONSIDERATIONS FOR OPTIMAL ENCRYPTED MEDICAL LANGUAGE ASSESSMENT, 5th  International Conference, META, 7-8, May 2018, p.63

Lista lucrărilor științifice publicate în 2019

1. PANCIUC. L., TUMURUC.O; TECHNIQUES OF PROMOTING COMMUNICATION COMPREHENSION IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING, Conferința Științifică Internațională “Learning solutions in medical higher education- an interdisciplinary approach”,  Editura Gheorghe Popa, Iași, mai 2019, p.345

2. SCUTELNIC R.; IMPORTANȚA PREDĂRII GRAMATICII LA ORELE DE LIMBĂ FRANCEZĂ, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională “Learning solutions in medical higher education- an interdisciplinary approach”,editura Gheorghe Popa, UMF, Iași, mai 2019, p.356

3. CAZAC Viorica, Outlining and implementing the ESP course design for medical students, Simpozionul International, editia a XIX, Iasi , 30 mai 2019

18. CAZAC Viorica, Armasu Ludmila, NEW SOCIO-PEDAGOGICAL PARADIGMS AND THEORIES IN TEACHING EMP, Conferința Internațională, Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați , Universitatea de Stat Pedagogica “ Ion Creanga” 26-28  septembrie, 2019

19. CAZAC Viorica, Galina Gradinari PRACTICAL ACTIVITIES TO ENCOURAGE CRITICAL THINKING IN TECHING EMP, Сolloquium-journal №27, Warszawa, Polska 2019, ISSN 2520-6990, p. 120